Minimal talablar va kreditlar tan olish va baholash - Padua

egalik emas qilganlar birinchi portali uchun ro'yxatdan o'tish kerak